Изготвяне на договори и юридически консултации

Адвокатска кантора "Захариева" предлага:
  • правно консултиране по търговски сделки
  • изготвяне на търговски договори, включително Запис на заповед
  • консултиране при водене на преговори с оглед бъдещо сключване на договори и др.
Адвокатска кантора, търговско право и търговски договори, Търговски закон
Copyright © 2023. Всички права запазени.