Изготвяне на договори

Адвокатската кантора предлага:
  • консултиране по граждански сделки
  • изготвяне на граждански договори
  • консултиране при водене на преговори с оглед бъдещо сключване на договори
  • предлагане на варианти за събиране на граждански вземания и др.
Адвокатска кантора, договори, вещно и облигационно право
Copyright © 2023. Всички права запазени.