Съдебно-изпълнителни производства

Образуване и водене на съдебно-изпълнителни производства, както и процесуална защита по вече образувани такива.
Адвокатска кантора "Захариева" предлага пълно процесуално представителство и правна защита пред съдебен изпълнител при подготовката и воденето на изпълнителни производства, предлагане на варианти за събиране на вземанията, както и защита по образувани изпълнителни производства.
Адвокатска кантора, съдебно изпълнителни производства
Copyright © 2023. Всички права запазени.