Изготвяне на договори

Адвокатска кантора предлага:
  • правни консултации във връзка с бъдещо сключване на граждански договори
  • изясняване на последиците от сключването им
  • изясняване на поетия обем от права и задължения по тях
  • изготвяне на коректен граждански договор.
Адвокатска кантора, изготвяне на договор
Copyright © 2023. Всички права запазени.