Абонаментно правно обслужване

Адвокатска кантора "Захариева" предлага абонаментно правно обслужване на търговски дружества.
Абонаментното правно обслужване включва:
  • консултиране по търговски сделки
  • изготвяне на търговски договори
  • консултиране при водене на преговори с оглед бъдещо сключване на договори
  • предлагане на варианти за събиране на търговски вземания и др.
Адвокатска кантора, абонаментно правно обслужване
Copyright © 2023. Всички права запазени.