Сделки с недвижими имоти, проверка за тежести, статут на имота

Цялостно правно съдействие за извършване на сделки с недвижими имоти:
  • проверка за наличие на тежести
  • статут на имота
  • подготовка и изготвяне на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на правото на собственост /нотариален акт/.
Изготвяне на договори за наем, заем, аренда и др.
Сделки с недвижими имоти, проверка за тежести и статут на имота
Copyright © 2023. Всички права запазени.