Издръжки, увеличаване и намаляване на размера, бързо производство по ГПК

Адвокатска кантора "Захариева" предлага подготовка, образуване (включително и по реда на "Бързото производство" по ГПК), водене и процесуално представителство по вече образувани съдебни производства във връзка с произтичащи задължения за заплащане на издръжка, както и във връзка с изменение на размера на присъдената издръжка.
Адвокатска кантора, издръжка, бързо производство по ГПК
Copyright © 2023. Всички права запазени.