Изготвяне на документи

нотариални актове

пълномощни

удостоверения

нотариални покани

Изготвяне на документи

  • предварителен и окончателен договор за прехвърляне на правото на собственост /нотариален акт/,
  • пълномощно
  • удостоверение
  • нотариална покана и други документи.

Оказване на съдействие пред нотариус

Aдвокатска кантора "Захариева" предлага:
  • пълно правно съдействие във всички видове нотариални производства
  • изготвяне и снабдяване с всички необходими документи, в това число предварителен и окончателен договор за прехвърляне на правото на собственост /нотариален акт/
  • пълно представителство пред държавните органи и пред органите на местната администрация, както и на местата където това се окаже необходимо
  • оказване на пълно правно съдействие пред нотариус и др.
Адвокатска кантора, изготвяне на проект на нотариален акт, договор, пълномощно, удостоверение, нотариална покана
Copyright © 2023. Всички права запазени.